Bordro ve Özlük Süreçleri
Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon
Eğitim İhtiyaç Analizi, Bütçe, Planlama ve Değerlendirme
Eğitim Yönetimi, Tasarımı ve Program Hazırlama
İnsan Kaynaklarında Koçluk Yaklaşımı
İş Hukuku ve Uygulamaları
Oryantasyon Programı Oluşturma
Performansa Dayalı Yetkinlik Değerlendirme
Performans Yönetimi ve Değerlendirme
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Yetkinlik Modeli ve Davranış Göstergeleri Oluşturma
360 & 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme

Tutkuyla donatılmış zengin ve aktif içerikli eğitimlerimizle, kurumsal ya da bireysel katılımcılarımıza; yaşayarak öğrenme metodolojisi, atölyeler ve enerjisi yüksek aktivitelerle sıçrama fırsatı sunuyor, bunu yaparken aşağıdaki süreçleri bir bütün olarak sunmayı olmazsa olmazımız kabul ediyoruz.

İhtiyaç Analizi
İhtiyacı Karşılamaya Yönelik İçerik Tasarımı
Uygulama
Ölçme ve Değerlendirme
Takip ve Destek