ITIL Eğitimi

 

  • Eğitimin Amacı: 

ITIL BT (Bilişim Teknolojileri) kullanıcılarına verilen BT hizmetlerinin stratejiden tasarıma, tasarımdan operasyona kesintisiz geçiş ve operasyona geçen hizmetlerin kullanıcılara kesintisiz  olarak verilmesi için gerekli bütün süreçler, roller, fonksiyonların anlaşılmasını amaçlar.

  • Kimler Katılmalı:

Kurumların BT Yöneticileri, BT Denetçileri, Sistem Yöneticileri, ITIL ve ISO 20000 Standartlarını kurma ve uygulama ile görevli yetkili ve çalışanlar

  • Eğitim Konu Başlıkları:

Hizmet Yönetimine Giriş
Hizmet Yaşam Döngüsü
Hizmet Yaşam Döngüsü Aşamalarının Hedefleri ve Önemi
BT Hizmet Yönetimi Modeli (ITSM)
Süreçler
Fonksiyonlar
Organizasyonel Yapı ve Roller
Teknoloji ve Mimari

  • Eğitim Kazanımları:
    ITIL Hizmet Yönetimi süreç ve fonksiyonları kapsamında ele alınması gereken üst düzey hedefler, kapsam, genel kavramlar, aktiviteler, anahtar göstergeler (KPI), roller ve kritik faktörlerin açıklanması ve uygulanması.