Son Kullanıcı Güvenlik Eğitimi

 

  • Eğitimin Amacı:

Bilgisayar kullanıcılarının ağ veya internet ortamından gelecek tehditleri bu tehditlerin oluşturacağı riskleri ve bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri öğrenecektir. Aynı zamanda temel güvenlik ayarlamalarını yapabilecektir.

  • Kimler Katılmalı:

Bilgi sistemlerini kullanan kullanıcılar

  • Eğitim Konu Başlıkları:

Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
Kurum bilgi güvenliği yönetim sisteminde kullanıcının yeri
Bilgisayarlara erişim
Parola güvenliği
E-posta güvenliği
Internet erişim güvenliği
Virüs koruma
Bilgi ortamlarının oluşturulması, değiştirilmesi ve yok edilmesi
Dosya erişim ve paylaşımı
Veri yedeklemesi
Sosyal mühendislik
Bulut güvenliği
Mobil güvenlik
Acil durumlarda kullanıcının uyması gereken prensipler

  • Eğitim Kazanımları:

Kullanıcılar bilgi güvenliğinin önemi konusunda bilinçlenmiş ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca kullanıcılar bilmeleri gereken temel güvenlik bilgilerini edinmiş olacaklardır.

  • Süre:

4 saat